Rollen som fadder

Faddere blir også ofte kalt for gudmor eller gudfar. Selve fadderansvaret dreier seg om barnets trosopplæring, og voksne personer som kan følge oppveksten og vise omsorg for barnet. Det er derfor en tillitserklæring å bli spurt om å bli fadder.

For borgerlig dåp, eller navnefest, kan foreldrene utnevne faddere eller vitner privat dersom de ønsker å knytte en eller flere voksne til barnets oppvekst.

En fadders oppgaver i dåpen
Under selve dåpen skal fadderen primært være et vitne. I tillegg kan foreldrene utnevne en av fadderne til å holde barnet under dåpen og en annen til å ta av luen før velsignelsen. Dette er de eneste formelle oppgavene en fadder kan ha under selve dåpen, men de kan også ta på seg andre oppgaver for å gjøre dagen spesiell. For eksempel skrive eller kjøpe sanger, taler eller dikt til dåpsbarnet som bli fremført under middagen.

Tips: En fadder kan for eksempel skaffe en bok (diktbok, barnebok, sangbok, barnebibel e.l.) som legges frem og signeres av dåpsgjestene. Det kan være et flott minne om dagen.

En fadders rolle under oppveksten
Å være fadder innebærer ingen sivilrettslig forpliktelse, som for eksempel å skulle overta omsorgsansvar for barnet hvis foreldrene dør. Dette er en gammel tankegang som ikke er riktig nå. Selve fadderansvaret dreier seg i hovedsak om barnets trosopplæring. En fadder påtar seg et langtidsoppdrag. Fadderen skal følge barnet gjennom oppveksten, og vise det kjærlighet og omtanke. Fadderansvaret kan for eksempel følges opp ved å gi barnet en barnebibel, besøke barnet eller sende det en hilsen til dåpsdagen, oppmuntre foreldrene til å ta barnet med på familiegudstjenester og søndagsskole eller ved å tilby seg å ta barnet med på gudstjeneste selv.